Panchvahnika brahmotsavams

March 13, 2011 0

[ March 14, 2011 to March 27, 2011. ] Prasanna Venkateswara Swamy panchavahnika brahmotsavams are starting from tomorrow in Bilakoota Kshetram of Konda Bitragunta near Bitragunta in Nellore district.

Mon: Ankurarpanam
Tue: Thirumanjanam, Dhwajarohanam, Sesha Vahanam
Wed: Hanumantha Seva
Thu: Garuda Seva
Fri: Theppotsavam
Sat: Kalyanotsavam
Sun: Ekanta Seva

1 11 12 13